PHP třída pro generování faktur.


Ukázka práce s třídou

<?php

require("class.wfpfaktury.php");

$pdf=new WFPfaktury();

$pdf->dodavatel->SetFirma("Web From Pixels group");
$pdf->dodavatel->SetJmeno("Petr Daněk");
$pdf->dodavatel->SetUlice("U tabulí 116");
$pdf->dodavatel->SetPSC("756 55");
$pdf->dodavatel->SetMesto("Dolní Bečva");
$pdf->dodavatel->SetIC("351");
$pdf->dodavatel->SetDIC("Nejsme plátci DPH");
//$pdf->dodavatel->SetWeb("http://www.kenod.net");
//$pdf->dodavatel->SetEmail("kenod@kenod.net");
$pdf->dodavatel->SetTelefon("+420 732 253 134");


$pdf->odberatel->SetFirma('Jiří Vavřín a.s.');
$pdf->odberatel->SetJmeno('Jiří Vavřín');
$pdf->odberatel->SetUlice('Dolní Bečva 448');
$pdf->odberatel->SetPSC('756 55');
$pdf->odberatel->SetMesto('Dolní Bečva');
//$pdf->odberatel->SetIC('13545421');
//$pdf->odberatel->SetDIC('CZ1346431234');


$pdf->konecny_prijemce->SetFirma('Jiří Šmela');
$pdf->konecny_prijemce->SetUlice('Náměstí TGM 5478/54');
$pdf->konecny_prijemce->SetPSC('760 01');
$pdf->konecny_prijemce->SetMesto('Zlín');

$pdf->nastaveni->SetKonecnyPrijemceVypisovat(true);
$pdf->nastaveni->SetKonecnyPrijemceOdlisnaAdresa(true);

$pdf->nastaveni->SetJazyk('cs');
$pdf->nastaveni->SetQRPlatba(true901'PU'203);
$pdf->nastaveni->SetShrnutiDPH(true);
$pdf->nastaveni->SetSazbyDPH(array('0'=>'Nulová sazba''10'=>'Snížená sazba''20'=>'Základní sazba'));
$pdf->nastaveni->SetAutor("www.ohari.eu");
$pdf->nastaveni->SetTitulek("Faktura - ohari.eu");
$pdf->nastaveni->SetMena("CZK");
$pdf->nastaveni->SetPlatceDPH(true);
//$pdf->nastaveni->SetVzdalenost_polozek(5);
//$pdf->nastaveni->SetPodtrzeni(array(187,215,131));
$pdf->nastaveni->SetZaokrouhleni(1);
//$pdf->nastaveni->SetUhrazeno_zalohou(4523);
$pdf->nastaveni->SetCislo_faktury("2564");
$pdf->nastaveni->SetText_u_podpisu('Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku v RpR',8);
$pdf->nastaveni->SetText_konec('Text na konci faktury...');
//$pdf->nastaveni->SetObrazek('logo-pes.jpg', 145, 'c-17', 'A',15,15);
$pdf->nastaveni->SetShrnutiPrazdne(false);
//$pdf->nastaveni->SetZobrazovatMJ(false);
// prida slevu 10 % a tu vypise jak v polozkach, tak dole, a vypsala by se i kdyby byla nulova
$pdf->nastaveni->SetSleva(10,1,2,1); 

$pdf->nastaveni->SetStyle('fillColor''FF5A00');
$pdf->nastaveni->SetStyle('fontColor''ffffff');
$pdf->nastaveni->SetStyle('priceFillColor''FF5A00');
$pdf->nastaveni->SetStyle('priceFontColor''ffffff');
$pdf->nastaveni->SetStyle('itemFillColor','FF813D');
$pdf->nastaveni->SetStyle('itemFontColor','000000');

$pdf->nastaveni->SetPodpis('tcpdf.crt');
$pdf->nastaveni->SetPodpisHeslo('tcpdfdemo');
$pdf->nastaveni->SetPodpisInfo('WFPfaktury','Office','Testovani podpisu','kenod@kenod.net');

//$pdf->informace->SetObjednavka('id1');
//$pdf->informace->SetZedne(date("d.m.Y",time()));
$pdf->informace->SetVystaveni(date("d.m.Y",time()));
$pdf->informace->SetSplatnost(date("d.m.Y",time()+2592000));
$pdf->informace->SetPlneni(date("d.m.Y",time()));

//$pdf->platebni_udaje->SetZpusobuhrady("Hotově");
$pdf->platebni_udaje->SetCislouctu("1316541654");
$pdf->platebni_udaje->SetKodbanky("0800");
$pdf->platebni_udaje->SetVS('VS212457');
//$pdf->platebni_udaje->SetSS('ss');
//$pdf->platebni_udaje->SetKS('052');

//WFPf_polozka($nazev, $mnozstvi, $cena, $mj = '', $dph = false)
$pdf->pridejPolozku("Realizace rodiného domu 4+1",10,154,'Ks',20);
$pdf->pridejPolozku("Klávesnice",1,199,'Ks',21'BestKey, rozšířená záruka'12345);
$pdf->pridejPolozku("Prodej zpětného odkazu",1,500,'Ks',21'na webu xyz.cz, na 12 měsíců');

$pdf->nastaveni->SetJmenosouboru("faktury/faktura.pdf");
//$pdf->nastaveni->SetSend_email(false);

/*
$pdf->email->SetAddress("kenod@kenod.net");
$pdf->email->SetPhp_mailer_path("faktury/PHPMailer/class.phpmailer.php");
$pdf->email->SetFrom_name("Fakturační email");
$pdf->email->SetFrom("faktury@priklad.cz");
$pdf->email->SetSubject("Posíláme Vám fakturu za služby - dobití peněženky.");
$pdf->email->SetBody("V příloze Vám zasíláme fakturu ...

  tak si ji uložte.
  ");
*/
$pdf->generuj();

?>